Doe een gift

Je kunt Care Foundation onder andere steunen door het doen van een gift of vul nu het het machtingsformuliuer in voor een van de projecten in Roemenie. Dit kan door een bedrag over te maken naar Care Foundation op rekeningnummer IBAN: NL06INGB0002949003.

Nieuwsbrief