Vrouwen

Een speciale doelgroep op onze projecten zijn de jonge vrouwen, met of zonder kinderen. Veel van hen worden onderdrukt en mishandeld.

Eigenwaarde en geliefd voelen zijn essentieel in het functioneren van een vrouw te midden van het gezin. Aspecten die grotendeels onderbelicht zijn in de Roma gemeenschappen. Care Foundation zet zich daarom voor veel vrouwen in door hen liefde te tonen, hun eigenwaarde te ontwikkelen, hen diverse zaken te leren zoals hygiëne en verschillende handvaardigheden. 

Onder de noemer 'vrouwen hier voor vrouwen daar' organiseren wij twee tot drie keer per jaar projectreizen speciaal bestemd voor de vrouwen in de Roma gemeenschappen.
Wanneer jij je als vrouw wilt inzetten voor deze doelgroep laat dit dan weten door contact op te nemen.


 

In de toekomst hopen wij een vrouwenopvangcentrum te mogen openen met als doel mishandelde vrouwen een veilig thuis te bieden. De eerste stappen voor de totstandkoming van dit centrum zijn gezet. Momenteel zitten wij in de verkennende fase.

Nieuwsbrief