Weeskinderen

Care Foundation heeft zich sinds 2005 ingezet in meerdere wees- en opvanghuizen in verschillende steden van Roemenie.

Het leven als wees is zwaar, het missen van je ouders, geen zicht op een gezond toekomstperspectief, opgroeien op straat e.d. vormen geen goede basis voor een hoopvolle toekomst. We werken met veel weeskinderen aan een duurzame relatie om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling, nu en in de toekomst.

Nieuwsbrief