Onze werkwijze


Hulpverlening heeft alleen kans van slagen wanneer hulp onderdeel is van een relatie, een hulpverleningsrelatie.

Care Foundation spant zich in om, met iedere Romagemeenschap of ieder individu vanuit onze programma’s, relaties te onderhouden. Alleen dan is gezonde hulpverlening mogelijk met resultaten.
Tevens wordt er , naar ons inzicht noodzakelijk, nauw samengewerkt met partners, zowel in Nederland als in Roemenie.
Het werk van Care Foundation in Roemenie wordt mede uitgevoerd door onze Roemeense organisatie: Associatia Roma Care.

Het bestuur van Care Foundation bestaat uit Jasper de Rijke (voorzitter), Tijmen Polhuys (penningmeester en vice-voorzitter), Marie-José de Rijke (secretaris), Ruben Godvree en Jorrit Lange.
 
Care Foundation verleent hulp vanuit het hart.

Nieuwsbrief