ANBI

BESTUUR EN LONGTERMERS

Stichting Care Foundation
Gegevens juni 2018

Adres- en contactgegevens

Rondo 74
2925 AE Krimpen aan den IJssel
Website: www.carefoundation.nl
E-mail: info@carefoundation.nl

Financiële gegevens

KVK nummer: 27295660.
Bankgegevens: ING 2949003
Fiscaalnr. (RSIN):  8174.47.568

Voorzitter

G.J. ter Beek (Gerben)
Rondo 74
2925 AE Krimpen aan den IJssel

Penningmeester

Annemiek van Stenis-Overgaauw
’s Gravenweg 102
2911 CH Nieuwerkerk aan den IJssel

SECRETARIS

Vacant

Longtermers in Roemenië

Linda Pieffers
Strada Prefect Vasile Moldovan 52D
545600 Târnăveni
județul Mureș

Leon de Rover
Strada Plevnei 4
545600 Târnăveni
județul Mureș

Jorrit Lange
Strada Bălții 4a, ap 1
545600 Târnăveni
județul Mureș

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN STICHTING CARE FOUNDATION

DOELSTELLING

Visie

Care Foundation wil mensen van de Roma-gemeenschap stimuleren zelf het initiatief te nemen in het vormgeven van hun relatie:

 • 1. met God,
 • 2. onderling,
 • 3. met de Roemeense maatschappij.

De nummering geeft ook prioriteit aan: Veranderingen in de relatie met God zullen automatisch van invloed zijn op de relatie met anderen en de plek die ingenomen wordt in de Roemeense maatschappij.

DOELSTELLINGEN VAN CF CONCREET

Care Foundation stelt zichzelf ten doel om…

 • a. een evangelisatiekanaal te organiseren met discipelschap als doel,
 • b. de eigenwaarde van Roma en Roma-kinderen te verhogen,
 • c. de kennis van Roma over gezondheid en opvoeding te verhogen,
 • d. de Roma te stimuleren hun levensomstandigheden te verbeteren,
 • e. continuïteit te bewerkstelligen met de inzet van longtermers, frontrunners en ambassadeurs.
 • f. samenwerking te realiseren met lokale, betrouwbare partijen, andere stichtingen en de lokale overheid.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN 2017-2020

Programma’s voor de Romabevolking, te weten:

Gezinsbegeleiding, Medische Hulpverlening (spreekuur, begeleiding en voorlichting), Alfabetisering, Jongensclub, Meidenclub, Mariniersclub (Voorheen onder de projectnaam Moving Closer),

 • 1. ondersteuning van en samenwerking met stichting Laleaua (kleuterschool en bijscholingsprogramma)
 • 2. en het ondersteunen van het ontwikkelen van een Christelijke jongerenbeweging in de stad Târnăveni.

Care Foundation verwacht de continuïteit steeds meer te waarborgen middels het inzetten van plaatselijke vrijwilligers (waaronder frontrunners) en eventueel een betaalde werknemer. Ook zal er gekeken worden naar het verschaffen van Europese gelden die een impuls kunnen geven aan verschillende facetten van het werk, zoals het uitbreiden en geschikter maken van de, voor de programma’s te gebruiken, ruimte. Care Foundation zal focussen op het inwerken en completeren van het nieuw-aangestelde bestuur, zodat er ontwikkelingen in gang gezet kunnen worden ter wille van de Roma in Târnăveni.

BELONINGSBELEID

Buiten de vergoeding van de door hen gemaakte kosten, ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun diensten aan de stichting.

Download hier het Beleidsplan 2017-2020

Download hier de evaluatie van 2017