Beleidsplan

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN 2017-2020

Programma’s voor de Romabevolking, te weten:
Gezinsbegeleiding, Medische Hulpverlening (spreekuur, begeleiding en voorlichting), Alfabetisering, Jongensclub, Meidenclub, Mariniersclub (Voorheen onder de projectnaam Moving Closer),

1. ondersteuning van en samenwerking met stichting Laleaua (kleuterschool en bijscholingsprogramma)
2. en het ondersteunen van het ontwikkelen van een Christelijke jongerenbeweging in de stad Târnăveni.
Care Foundation verwacht de continuïteit steeds meer te waarborgen middels het inzetten van plaatselijke vrijwilligers (waaronder frontrunners) en eventueel een betaalde werknemer. Ook zal er gekeken worden naar het verschaffen van Europese gelden die een impuls kunnen geven aan verschillende facetten van het werk, zoals het uitbreiden en geschikter maken van de, voor de programma’s te gebruiken, ruimte. Care Foundation zal focussen op het inwerken en completeren van het nieuw-aangestelde bestuur, zodat er ontwikkelingen in gang gezet kunnen worden ter wille van de Roma in Târnăveni.

Download hier het Beleidsplan 2017-2020