Doelstellingen

Doelstellingen van CF
Care Foundation stelt zichzelf ten doel om…
a. een evangelisatiekanaal te organiseren met discipelschap als doel,
b. de eigenwaarde van Roma en Roma-kinderen te verhogen,
c. de kennis van Roma over gezondheid en opvoeding te verhogen, Verwijderd: H
d. de Roma te stimuleren hun levensomstandigheden te verbeteren,
e. continuïteit te bewerkstelligen met de inzet van longtermers, frontrunners en  ambassadeurs.
f. samenwerking te realiseren met lokale, betrouwbare partijen, andere stichtingen en de  lokale overheid.

3. AMBITIE
Komend jaar (2017/2020)
Care Foundation verwacht de bestaande onderdelen te continueren in 2017/2020.
Dit zijn onder anderen:

1. Programma’s, te weten: Gezinsbegeleiding, Medische Hulpverlening (spreekuur, begeleiding
en voorlichting), Alfabetisering, Jongensclub, Meidenclub, Mariniersclub (Voorheen onder de projectnaam Moving Closer),
2. ondersteuning van en samenwerking met stichting Laleaua (kleuterschool en  bijscholingsprogramma)
3. en het ondersteunen van het ontwikkelen van een Christelijke jongerenbeweging in de stad Târnăveni.

Care Foundation verwacht de continuïteit steeds meer te waarborgen middels het inzetten van  plaatselijke vrijwilligers(waaronder frontrunners) en eventueel een betaalde werknemer. Ook zal er  gekeken worden naar het verschaffen van Europese gelden die een impuls kunnen geven aan  verschillende facetten van het werk, zoals het uitbreiden en geschikter maken van de, voor de  programma’s te gebruiken, ruimte. Care Foundation zal focussen op het inwerken en completeren  van het nieuw-aangestelde bestuur, zodat er ontwikkelingen in gang gezet kunnen worden ter wille van de Roma in Târnăveni.