Financiën

JAARVERSLAGEN
Hieronder staan de jaarverslagen (resultatenrekening en balans) van de afgelopen drie jaar.

Stichting Care Foundation financieel jaarverslag 2016
Stichting Care Foundation financieel jaarverslag 2017
Stichting Care Foundation financieel jaarverslag 2018

BELONINGSBELEID
Buiten de vergoeding van de door hen gemaakte kosten, ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun diensten aan de stichting.