Financiën

JAARVERSLAGEN
Hieronder staan de jaarverslagen (resultatenrekening en balans) van de afgelopen twee jaar.

Stichting Care Foundation financieel jaarverslag 2016
Stichting Care Foundation financieel jaarverslag 2017

BELONINGSBELEID
Buiten de vergoeding van de door hen gemaakte kosten, ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun diensten aan de stichting.