Doe een gift

Je kunt Care Foundation onder andere steunen door het doen van een gift. Dit kan door een bedrag over te maken naar Care Foundation op rekeningnummer IBAN: NL06 INGB 0002 9490 03.

ANBI Keurmerk

De Belastingdienst heeft Care Foundation per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Care Foundation kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.