Jongensclub

De jongensclub is in het leven geroepen, nadat een aantal jongens het verlangen uitte om meer van God te weten te komen. Hiernaast hadden de jongens ook behoefte aan een plek waar ze zichzelf konden zijn en aan een luisterend oor. Als antwoord op dit verlangen, zijn individuen van Care Foundation en Laleaua gestart met de jongensclub. Het programma draait sinds 2011 en richt zich op jongens in de leeftijdscategorie van 14-25 jaar.

De jongensclub vindt plaats op woensdagavond en is sinds het seizoen 2017-2018 ingericht als inloop-avond, waarbij iedere jongen tussen de 14 en de 25 jaar welkom is. In het licht van de Bijbel worden zaken behandeld, die voor de jongens belangrijk zijn, zoals: sexualiteit en relaties, loopbaan, school, familie, verslaving en occultisme. Het programma is er op gericht om de jongens op hun niveau te ontmoeten en vanaf die positie samen te groeien in de relatie met God.

Het programma heeft een sterk christelijk karakter, omdat Care Foundation ervan overtuigd is dat geestelijke groei van de jongens ook groei op sociaal en materieel gebied kan betekenen. Daarnaast heeft het programma ook een sociaal karakter. Door middel van het bouwen van (vertrouwens)relaties, hopen de medewerkers van Care Foundation en Laleaua een meerwaarde te hebben in de levens van de jongens. Naast de jongensclubavonden, worden er ook andere sociale activiteiten georganiseerd, om de relatie met de jongens te versterken. Care Foundation stelt zich ten doel om de jongens te helpen in het maken van wijze keuzes in hun leven, met name op het gebied van familie, relaties, school en werk.

Daarnaast stimuleert Care Foundation de onderlinge vriendschappen tussen de jongens, waarmee ze tot voorbeeld kunnen dienen voor andere Roma in hun gemeenschap. In het kader van ownership, mogen de jongens van tijd tot tijd onderwerpen aandragen, maar willen we in de toekomst ook jongens gebruiken die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen, om avonden te leiden of activiteiten te organiseren.