Mariniersclub

De Mariniers is een dynamisch programma voor kinderen tussen de 12 en de 18 jaar, dat al sinds 2012 wekelijks op vrijdagmiddag draait. Het doel van de Mariniersclub is deze kinderen een plek te bieden waar ze als persoon kunnen groeien in hun relatie met God en met elkaar en kunnen werken aan hun karakter. Binnen de mariniersclub staan persoonlijke vorming, groepsvorming en evangelisatie centraal. Het programma is in het leven geroepen, nadat bij de kinderen een gemis van van ‘lifeskills’ en toekomstvisie was geobserveerd. Daarnaast heerst er een tekort aan ‘groepscohesie’ in de Roma- gemeenschap. Deze zaken worden bijgebracht met de Mariniersclub. Het programma is sociaal ingericht, met samenwerkingsopdrachten en activiteiten gericht op persoonlijke groei en karaktervorming. Dit gebeurt tijdens de wekelijkse Mariniersclubbijeenkomst, maar ook tijdens diverse uitdagingen door de week heen en outreaches of trainingen. Daarnaast staat het Evangelie centraal: op een eigentijdse manier worden bijbelverhalen behandeld in een jaarlijks thema, dat op een interactieve manier wordt vormgegeven. Met de

Mariniersclub wil Care Foundation bereiken dat kinderen zelfstandiger in het leven staan, een sterke persoonlijkheid hebben, wat willen betekenen voor de maatschappij en een levende relatie met God hebben. Binnen de mariniersclub werkt Care Foundation aan ownership, door kinderen op te leiden tot kapiteins. Verder wordt aan zelfstandigheid gewerkt middels het geven van verantwoordelijkheden tijdens diverse spellen en uitdagingen en het bieden van mogelijkheden om te ontwikkelen als persoon, waarbij de keuze en het initiatief bij de tiener ligt. Het ultieme doel is dat de kinderen die meedraaien bij de Mariniersclub ófwel uitstromen op 18- jarige leeftijd als sterk, zelfstandig persoon met een levende relatie met Jezus, óf zelf doorgroeien tot kapitein en de Mariniersclub gaan leiden.