Medische hulpverlening

Veel Roma hebben last van gezondheidsproblemen, vaak veroorzaakt door een ongezonde leefstijl of slechte hygiëne. Sinds 2011 zendt Care Foundation longtermers uit die zich bezighouden met de medische hulpverlening. Zij geven voorlichting en helpen bij gezondheidsproblemen.

Drie ochtenden in de week is er en inloopmoment waarop de Roma langs kunnen komen met medische (hulp)vragen. Samen met de Roma wordt er gekeken naar de beste oplossing voor hun gezondheidsprobleem. De hulpverlening is heel divers. Vaak is het geven van een voorlichting of advies voldoende, maar er wordt ook geholpen met transport van en naar het ziekenhuis of met begeleiding in het ziekenhuis. Verder komt het soms voor dat de Roma hun (belangrijke) medicatie of behandeling niet kunnen betalen.

In deze urgente gevallen helpt Care Foundation de Roma, maar er wordt wel gekeken wat er veranderd kan worden zodat de Roma zich de volgende keer zelfstandig kunnen redden.