Onze werkwijze

Op dit moment zijn er drie longtermers werkzaam in Târnăveni , elk met een eigen verantwoordelijk zijn voor een aantal werkgebieden en/of projecten. (Kijk voor meer informatie hierover naar projecten) Samen met instanties en plaatselijke initiatieven willen we activiteiten ontplooien ter bevordering van integratie van Roma of activiteiten van christelijke aard. Centraal in de activiteiten staat het woord: relatie. Care Foundation spant zich in om, met iedere Romagemeenschap of ieder individu vanuit onze programma’s, relaties te onderhouden.

Alleen dan is gezonde hulpverlening mogelijk met resultaten. Onze werkwijze is er op gericht dat mensen van de Roma-gemeenschap gestimuleerd worden om zelf het initiatief te nemen in het vormgeven van hun relatie met God, onderling en met de Roemeense maatschappij. In Târnăveni hebben we onszelf ten doel gesteld om de ongeveer 125 gezinnen in Târnăveni te ondersteunen om hun leven en toekomst op een goede manier vorm te geven. Daarmee hebben we vooral ook de toekomst van de kinderen voor ogen.

Dit doen we onder andere door:
– noodhulp: voorzien in eerste levensbehoeften.
– gezondheidszorg: medisch spreekuur en hulp bij ziekenhuisbezoek en medicatievragen.
– evangelisatie en discipelschap: het Evangelie van genade brengen.
– educatie: de noodzaak van schoolgang en ontwikkeling te benadrukken.
– integratie: de gezinnen begeleiden om een goede plek in te nemen in de Roemeense maatschappij.

In Roemenië zelf hebben we een plaatselijke stichting opgericht om de voortgang van de taken daar
goed te waarborgen.