Resultaten

De strijd om kinderen weer kind te laten zijn is een vruchtbare strijd. De wegen die bewandeld worden om studenten af te laten studeren is een inspirerende tocht. De nood van jonge moeders uit de Roma gemeenschappen wordt gezien door Care Foundation. Zo zijn er tal van voorbeelden waarin het werk van Care Foundation haar vruchten afwerpt, ten dienste van de Roma en weeskinderen in Roemenie.

Kinderen

Tientallen kinderen leven ondertussen in goede woningen. Vele kinderen gaan naar school en honderden kinderen hebben zicht op een hoopvolle toekomst. Dit alles mede door de concrete hulp die Care Foundation biedt en de stimulans en ondersteuning die wij bieden aan gezinnen.

Vrouwen

Eigenwaarde en geliefd voelen zijn essentieel in het functioneren van vrouw te midden van het gezin. Aspecten die grotendeels onderbelicht zijn in de Roma gemeenschappen. Care Foundation zet zich daarom voor veel vrouwen in door hen liefde te tonen, hun eigenwaarde te ontwikkelen, hen diverse zaken te leren zoals hygiëne en verschillende handvaardigheden.

Studenten

Daniella aan het woord:
‘Care Foundation helped me a lot with my study, I never had the opportunity to pay my college and
they have stretched me a helping hand like my dream come true. The people from the foundation are
special for me because they have a wonderful heart, I thank all of them for the support I received. The
sponsors helped me to buy my books what I need in college and they also helped me to pay my exam.
I worked with the people from the foundation as a translator and I like this, the people are people
with a warm heart and they are understanding. Last but not least I would like to thank for laptop, it
really helped me to make my project for highschool in AutoCAD I think of the help offered by this
foundation and I’m glad that they in difficult moments know to encourage me.
Love,
Daniella’

Algemeen

Care Foundation is een organisatie die voor 100 procent bestaat uit vrijwilligers. Iedere taak wordt vrijwillig uitgevoerd en de organisatie heeft in diverse plaatsen in Nederland een brede achterban. De jaarlijkse begroting bestaat uit circa € 75.000, maximaal 5 procent daarvan wordt besteed aan algemene doeleinden. De afgelopen jaren bedroeg dit percentage 2 – 4 procent. De strijd tegen armoede onder weeskinderen en Roma gemeenschappen is geen gemakkelijke. Toch laat Care Foundation op tal van fronten zien dat haar aanpak vruchten afwerpt.